Vintertid korsas det norra halvklotets vildmarker av skoterleder. Många vill få bort fordonen som går på fossila drivmedel, men tunga batterier är inte ett attraktivt alternativ för snöskotrar. Vätgasdrivna bränsleceller ger dock lättare drivlinor, med vatten som enda utsläpp och i Österrike har BRP-Rotax tagit sig an utmaningen.

Det anrika bolaget tillverkar motorer för allt från flygplan och motorcyklar till snöskotrar. Även om man sedan länge ägs av kanadensiska Bombardier har produktionen legat kvar i Europa. Under mer än fyra år har BRP-Rotax lett ett österrikiskt konsortium med ambitionen att utveckla en bränslecellsdriven snöskoter som går på vätgas.

Nu har samarbetet burit frukt i form av en prototyp-skoter. Dessutom finns lösningen för att kunna tanka den på platser långt från all annan infrastruktur. Det rapporterar PV Magazine.

”Hysnow” är från början en Lynx 69 Ranger som har utrustats med bränsleceller och elmotorer. Vätgasen kommer från bolaget Fronius International, som skapar bränslet med solenergi.

Deras nyckelfärdiga anläggning ”Solhub” har två växelriktare, lagringstankar och ett pumpsystem för att tanka bränslecellsfordon. Solpanelerna på 34,5 kW ska låta PEM-elektrolysen (polymer electrolyte membrane) generera upp till 52 kilo vätgas om dagen.

Solhub gör det möjligt för kommuner eller företag att producera bränsle för vätgasfordon, och enligt Froius ska deras anläggning gå att skala upp. Sommartid kan skidanläggningar exempelvis använda överskottsenergin för fastigheter.

Hysnow-projektet har finansierats av Österrikes myndighet för forskningsstöd samt landets klimat- och energifond. Utöver Fronius har konsortiet omfattat en lokal operatör av skidanläggningar samt Hycenta Research och Ecusol som jobbar med lagring av vätgas respektive energiförvaltning. Till detta kommer det tekniska universitetet i Graz med Das Institut für Elektrische Meßtechnik und Meßsignalverarbeitung.

Källa: Ny Teknik
Foto: BRP-Rotax