Skip to main content

Examinatorer

för snöskoter & terränghjuling

Examinatorutbildning

SNOFED anordnar examinatorutbildningar för snöskoter och terränghjuling med jämna mellanrum och efter behov. För att få bli examinator inom SNOFED så krävs det att du för:

Snöskoter

  • Innehar körkort A, A1 eller B.
  • Har haft körkort med behörighet A, A1 eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren.
  • Utifrån dina personliga förhållanden anses vara lämplig att förrätta prov.

Terränghjuling

  • Innehar körkort A, A1 eller B.
  • Har haft körkort med behörighet A, A1 eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren.
  • Utifrån dina personliga förhållanden anses vara lämplig att förrätta prov.

SNOFED:s examinatorutbildning genomförs som en 1-dags kurs. Efter genomförd utbildning tilldelas respektive examinator en examinatorbehörighet med rätt att examinera i SNOFED:s regi.

Under utbildningen kommer vi bl.a. att gå igenom SNOFED:s provmaterial, pedagogik vid prov samt exempel på ett praktiskt genomförande m.m.