Skip to main content

Examinatorer

för snöskoter & terränghjuling

Examinatorutbildning

SNOFED anordnar examinatorutbildningar för snöskoter, terränghjuling och Moped klass II med jämna mellanrum och efter behov. För att få bli examinator inom SNOFED så krävs det att du för:

Snöskoter

  • Innehar körkort A, A1 eller B samt förarbevis för snöskoter.
  • Har haft körkort med behörighet A, A1 eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren.

Terränghjuling

  • Innehar körkort A, A1 eller B samt förarbevis för snöskoter.
  • Har haft körkort med behörighet A, A1 eller B under sammanlagt minst 3 av de senaste 10 åren.

SNOFED:s examinatorutbildning genomförs som en 1-dags kurs. Efter genomförd utbildning tilldelas respektive examinator en examinatorbehörighet med rätt att examinera i SNOFED:s regi.

Under utbildningen kommer vi bl.a. att gå igenom SNOFED:s provmaterial, pedagogik vid prov samt exempel på ett praktiskt genomförande m.m.

SNOFED:s examinatorer för snöskoter

SNOFED:s examinatorer för terränghjuling