Skip to main content

Förarbevis – TGHJ

Förarbevis för terränghjuling

Från och med 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för terränghjuling som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon.

Du får också köra terränghjuling om du har:
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000
• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000

Förarbevis för terrängskoter utfärdades mellan 1 januari 2000 och 1 oktober 2009. Bevisen blev ursprungligen ogiltiga 1 januari 2013, men efter ett regeringsbeslut förlängdes giltighetstiden till 1 november 2013.

Om du inte bytt ut ditt förarbevis, enligt ovan angivna tidsperiod, måste du genomgå utbildning och göra ett prov för att få köra igen.

För att få ett förarbevis för terränghjuling krävs att du har:
• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning (minst 10h) hos en behörig utbildare*
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare*

(Endast den som fått tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och anordna prov för  förarbevis.)

Utbildning och prov
I utbildningen ska ingå både teoretiska och praktiska moment. Det kan även finnas en möjlighet att övningsköra. Du får övningsköra endast under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra terränghjuling ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

Så fort att examinatorn eller den utbildare som du har gått din utbildning hos, rapporterat godkänt prov till Transportstyrelsen, utfärdas ditt förarbevis omgående. Detta innebär att du kan framföra din terränghjuling i väntan på att ditt förarbevis skall skickas ut, så länge du har en giltig ID-handling med dig. Observera att du måste ha skickat in din ansökan om förarbevis, samt betalat avgiften inom ett år, för att få behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

Förarbevis kan återkallas
Från och med 1 oktober 2009 kommer förarbevis att kunna bli föremål för varning och återkallelse, om man gjort sig skyldig till trafikbrott. De nya reglerna omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter.

Vad kostar förarbeviset?
Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 320 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.