Skip to main content

Promilleglasögon

Vad är Fatal Vision® simulatorglasögon?
Fatal Vision® är ett specialdesignat och specialtillverkat par glasögon som simulerar den visuella nedsättning som orsakas av alkohol och andra droger. Man ser relativt skarpt med glasögonen, men bilden förvirrar hjärnan. Bäraren upplever en försämrad balans, vilket är en av effekterna av berusning. Både bäraren och de som iakttar blir övertygade om att en sådan nedsättning gör att aktiviteter med kända risker, till exempel framförandet av fordon, blir mycket allvarliga.

EFFEKTEN BESTÅR….. Den underliggande principen med Fatal Vision®-programmet är att visa hur snabbt en fysisk nedsättning kan göra att det som är roligt kan få katastrofala följder. Programmaterialet kommer att hjälpa dig att demonstrera denna kraftfulla princip. När folk själva upplever en fysisk nedsättning medan de försöker utföra en uppgift, går budskapet fram. Forskning visar att personer som lär sig av praktisk erfarenhet minns två till fyra gånger mer jämfört med personer som lär sig av att bara lyssna eller av att lyssna och se.

Hur används glasögonen egentligen?
Exempelvis polistjänstemän och skolor
 använder glasögonen på många olika sätt. Ett vanligt sätt att använda dem är i utbildning mot rattonykterhet. När en polistjänsteman eller en lärare genomför en presentation om fysiska nedsättningar som orsakas av alkohol och andra droger är glasögonen ett unikt sätt att få fram poängen och budskapet med presentationen.

Polisen i USA har sedan länge använt glasögonen för att utbilda sin egen personal. När polistjänstemän genomgår utbildning där observation av alkohol-/drogrelaterat beteende ingår brukar instruktörerna ge några av deltagarna alkohol för att de ska utgöra testpersoner under observationen. Nu kan polistjänstemännen iaktta det nedsatta beteendet som en deltagare med Fatal Vision®-glasögon uppvisar. Detta gör utbildningen säkrare och mindre komplicerad för alla berörda parter.

Körskolelärare ser fördelarna med att ha Fatal Vision®-glasögonen som en obligatoriska i sina utbildningsprogram. De mest dramatiska effekterna av att använda Fatal Vision®-glasögon har varit att eleverna omedelbart blir uppmärksamma och intresserade av ämnet som diskuteras. De blir inte uttråkade av presentationen utan dras snarare med i förevisningen. När de har sin fulla uppmärksamhet riktad mot presentationen är de mottagliga och redo för de viktiga lärdomarna.

Säkerhetsansvariga i alla branscher som innehar en bilpark kan enkelt ta med Fatal Vision®-glasögonen som en del i sin tjänsteutbildning. Utbildning för att öka medvetenheten om nedsättningar på grund av alkohol och andra droger är nödvändig i alla professionella körutbildningar.

Fatal Vision®-glasögon kan utgöra skillnaden mellan en rutinmässig, tråkig och uttjatad lektion om alkohol och ett effektivt, intressant utbyte som leder till bättre och säkrare bilförare.

Gymnasie-/universitets- och högstadielärare kan använda Fatal Vision® som en integrerad del i sina alkohol- och drogutbildningsprogram. De flesta skolor och lärosäten i USA har idag ett proaktivt sätt att hantera alkohol- och andra drogproblem. Fatal Vision®-glasögon kan vara en viktig del i den kampanjen. SNOFED använder med stor framgång Fatal Vision vid studiehandledar- och examinatorutbildningar, förarbevisutbildningar för snöskoter, terränghjuling och moped samt vid mässor och seminarier.


Modeller

Här nedan följer det modellutbud som i dag finns att tillgå avseende Fatal Vision (promilleglasögonen). Här framgår även inom vilket promilleområde respektive glasögonmodell avser att simulera samt hur de är tänkta att användas.


WHITE LABEL (< 0,6‰)
Den försämring som tillhandahålls av de här glasögonen är idealisk att använda vid presentationer där man utbildar om ämnesomsättningshastigheter och hur även den minsta synförsämring pga. alkohol kan få förödande konsekvenser. Många kunder använder de här glasögonen för att demonstrera säkerheten i arbetsplatsprogram och även i program som fokuserar på det faktum att försämringen börjar med den första drinken.

BRONZE LABEL (0,7-1,0‰) Den här simulerade försämringsnivån är en av de mest populära nivåerna som vi erbjuder på grund av dess realistiska effekter, med en uppskattad alkoholkoncentration i blodet på 0,7-1,0‰. Många av våra kunder kan direkt använda de här glasögonen i befintliga presentationer som riktar sig mot lagar för bilkörning och konsekvenser vid försämrad körning.

RED LABEL (1,2-1,5‰) Den här försämringsnivån utvecklades i respons till de många förfrågningarna från engagerade kunder (till Innocorp Ltd). Glasögonen Red Label simulerar en uppskattad alkoholkoncentration i blodet på 1,2-1,5‰ och fyller behovet för simuleringar mellan försämringsgraderna Bronze Label och Silver Label.

SILVER LABEL (1,7-2,0‰) Glasögonen Silver Label är de ursprungliga Fatal Vision-glasögonen. Sedan premiären 1996 har den här försämringsnivån blivit ett viktigt verktyg för att göra människor medvetna om följderna av alkoholintag samt förhindra överdrivet alkoholintag för polismyndigheten, skolor, universitet, det militära, hälsa och sjukvård, bolagssäkerhet, juristgrupper, regeringsorganisationer för säkerhet på vägar, körskolor och många andra säkerhetsgrupper runt om i världen.

De här glasögonen simulerar en alkoholkoncentration i blodet på 1,7-2,0‰ och visar en hög felfrekvens när de används vid ”Standard Field Sobriety Tests” (nykterhetstester).

BLACK LABEL (2,5‰+) Simulerar uppskattad alkoholkoncentration i blodet på 2,5‰. Black Label-glasögonen utvecklades för att hjälpa våra kunder att utbilda sina grupper om riskerna med högt intag av alkohol eller överdrivet alkoholintag. De här glasögonen har även ett extra syfte att inte enbart fokusera på försämrad bilkörning, utan även på en del ofta förbisedda konsekvenser av högt alkoholintag, såsom alkoholförgiftning, våldtäkter, könssjukdomar och oönskad graviditet.

VAD ÄR TUNNELSEENDE OCH TVL?
Personer som har druckit relativt måttliga mängder alkohol kan uppleva ett minskat perifert seende, och det är mindre troligt att dessa uppfattar eller känner igen föremål och signaler utanför det centrala visuella fältet. Den här förändringen i fokus och bedömning kan beskrivas som tunnelseende. En person som upplever tunnelseende kan fokusera på ett objekt rakt framför sig, men inte vara medveten om vad som händer utanför deras centrala synfält. De blir inte medvetna om en bil, en person eller ett djur förrän detta har förflyttats från deras yttre synfält till deras centrala synfält där det kan vara för sent att reagera på ett säkert sätt.

Tunnel Vision Lenses (TVL) är en uppsättning självhäftande linser som man fäster på Fatal Vision-glasögonen vilket begränsar personens yttre synfält. Det finns tre nivåer av TVL som hör samman med ökande grader berusning, alkoholkoncentration i blodet på 1,0, 1,5 och 2,0‰ med minskat yttre synfält.

 

HUR FUNGERAR TVL?
När polisen misstänker att en bilförare är berusad kan polismannen genomföra ett test för att avgöra personens alkoholkoncentration i blodet. En person som har utbildats i att utföra ett HGN-test kan bedöma en persons alkoholkoncentration i blodet baserat på när deras ögonmuskler inte längre smidigt kan följa ett föremål som förflyttar sig utanför deras synfält. När en polisman för fingrarna över en persons synfält börjar ögat darra vid de vinklar som beskrivs nedan och som motsvarar deras alkoholkoncentration i blodet.

TVL finns i tre nivåer och simulerar en uppskattad förlust av vidvinkelseende som motsvarar de vinklar där ögonen börjar darra enligt mätningar vid ett HGN-Test. Med Fatal Vision-glasögonen och TVL upplever deltagarna tunnelseende. TVL minskar användarens vidvinkelseende och deras syn fokuseras mer direkt framför dem; vilket visar vilken inverkan det har att man inte uppfattar vad som pågår utanför synfältet rakt fram.


STARTER KIT En komplett väska med sex olika typer av glasögon (enligt önskemål) samt TVL-linser.


Ladda ned pdf-filer

Infoblad Fatal Vision

Glasögonmodeller

Exempelövningar

Quickstart English

Quickstart Svenska