Skip to main content

Terrängmotorfordon

Det finns tre typer av lätta terrängmotorfordon. Läs mer om dem här nedan.

De tre typerna är följande:
* Terrängskoter, som drivs med band eller hjul, och som är registrerad före 1 april 2009.
* Terränghjuling, som drivs med hjul, och registrerad från och med 1 april 2009.
* Snöskoter, som drivs med band och är registrerad från och med 1 april 2009.

Vad det är för typ av fordon framgår av registreringsbeviset.

Terrängskotrar, terränghjulingar och snöskotrar ska vara registrerade och ha registreringsskylt. Dessa tre fordonskategorier ska ha den självhäftande registreringsskylten med måtten 260×70 mm monterad framtill på fordonet.

I de fall denna typ av terrängmotorfordon används i uthyrningsrörelse eller i yrkesmässig trafik ska de ha en godkänd kontrollbesiktning för att få köras. 

Bestämmelser för terrängkörning i korthet
Mycket förenklat är all körning på barmark i terräng med motordrivna fordon förbjuden utom vid vad som kan kallas nyttotrafik i till exempel jordbruk och skogsbruk.

Det finns några allmänna undantag från förbudet mot terrängkörning på barmark.

Det är tillåtet att köra om man:
* Utför viss yrkesutövning, till exempel läkare och veterinärer.
* Hämtar fälld björn, älg, hjort eller vildsvin.
* Arbetar inom vilthägn i direkt samband med uppfödning av djur.
* Utför skötsel- och anläggningsarbete inom park-, idrotts- eller frilufsområden.

Speciella regler gäller för fjällområden. Det finns också områden med särskilda regler och förbud som beslutats av kommun eller länsstyrelse.

De viktigaste bestämmelserna om användande av terrängmotorfordon finns i terrängkörningslagen (1975:1313), terrängkörningsförordningen (1978:594) och trafikförordningen (1998:1276)Köra snöskoter

Källa: Transportstyrelsen