Skip to main content

Remiss TKL

Då har den nådiga luntan på 564 sidor landat för remiss. Vi kommer att lämna ett svar senast den 22 juni enligt givna direktiv. Vi kommer att skicka ut ett antal frågeställningar till er medlemsföreningar som vi önskar svar på. Vi tror det är lättare om vi plockar ut det väsentligaste och inhämtar era ståndpunkter kring dessa. Det är naturligtvis fritt fram att komma med andra inspel också om det skulle vara någon som vill plöja igenom hela materialet. Vi återkommer via mail längre fram när vi sammanställt vårt material.

Remissmissiv SOU 2019:67

Hållbar terrängkörning betänkande SOU 2019:67