Distansutbildning
förarbevis snöskoter

Läs detta innan du anmäler dig, samt titta på kartan över tillgängliga praktikplatser enligt nedan!
Här kan du anmäla dig till SNOFED:s förarbevisutbildning på distans fördelat på tre tillfällen, totalt ca 7 klocktimmar. Vi genomför kurser under hela året, även under barmarksperioden. Under del av den första träffen så testar vi tekniken och bekantar oss med den samt mer detaljerat går igenom kursens innehåll och upplägg. 

För att kunna deltaga i distansutbildningen behöver du en dator med webbkamera och bra micfunktion eller ett headset samt en stabil internetuppkoppling på minst 2 MB.

Kursen är i stort sätt uppbyggd som våra traditionella förarbevisutbildningar i lektionssal, vilket gör det enkelt att hänga med. Kursen är inte uppbyggd som självstudier utan samtliga tillfällen är lärarledda, helt enligt Transportstyrelsens krav och direktiv.

Vi kommer bland annat att gå igenom delar som exempelvis trafikregler, teknik, miljö, våra personliga förutsättningar samt straff, påföljder och säkerhet.

Efter att vi är klara med den teoretiska delen i utbildningen så får du ett utbildningsintyg som styrker detta. Intyget är giltigt i fem år. Du kan sedan ta kontakt med någon av våra samarbetspartners som ligger under vårt utbildningstillstånd för att boka en tid för praktik och examination. Den praktiska delen är på minst 3 klocktimmar.

För att få genomföra den praktiska delen i utbildningen måste du vara minst 15 år och 9 månader fyllda. För att få genomföra examinationen måste du ha fyllt 16 år vid provtillfället.

För att kunna deltaga i vår distansutbildning behöver du en dator/surfplatta, webbkamera, headset och en stabil internetuppkoppling.

Innan första kurstillfället skickar vi utbildningsmaterialet samt grundläggande information till den adress som du har angett i din anmälan. Du behöver också skicka/maila in en bild på dig och din ID-handling där både du och din ID-handlingen syns tydligt och läsbar i bild.  Detta för att vi ska kunna vara säkra på att det är rätt person som går utbildningen, vilket också är ett krav från Transportstyrelsen.

För att erhålla ett kursintyg måste du ha varit med hela kursen. Vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro går det bra att komplettera med extra pass.

Priset för den teoretiska delen i vår distansutbildning är 1800 kr. Avgiften för den praktiska delen, vilken du erlägger till den anordnare du själv väljer, kan variera från ca 1500 kr och uppåt, vilken även täcker kostnaden för din examination. Du kontaktar och bokar själv praktik och examination.

I kartan här nedan kan du se vilka ställen som idag erbjuder praktisk utbildning & examination och som du kan välja emellan. Du kan bara slutföra din utbildning hos någon som ligger under vårt utbildnings- och examinationstillstånd. Fler platser tillkommer efterhand.

Välkommen med din anmälan så kontaktar vi dig. För att en ny kurs skall starta krävs minst tre deltagare.
/SNOFED

Kommande kurser med platser kvar:

Kurs 3: 3/11, 5/11 & 10/11. 18.00-20.30 resp. pass. https://dinkurs.se/69418

Kurs 4: 17/11, 19/11 & 24/11. 18.00-20.30 resp. pass. https://dinkurs.se/69420 

Här kan du genomföra din praktik & examination

Postnummer
Radie: