Skip to main content

Om SNOFED

SNOFED – Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation

VISION
Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation skall verka för Sveriges snöskoteråkare. Vi vill skapa goda möjligheter för välutbildade skoterförare samt en stabil tillväxt av ansvarsfull och säkerhetsmedveten snöskoteråkning såväl på som utanför våra vinterleder.

SNOFED bildades i slutet av 1970-talet och är en rikstäckande organisation för Sveriges snöskoterklubbar, med möjlighet till individuellt medlemskap. Antalet anslutna föreningar är ca 110 st, vilka i sig representerar 25 000 medlemmar. Genom ett samarbetsavtal med SVEMO, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, erbjuds även SVEMO-anslutna klubbar att bedriva utbildning genom oss, helt utan krav på anslutning i två organisationer.

SNOFED är den riksorganisation som i vårt land arbetar för din rätt och möjlighet att få köra snöskoter även i framtiden. Detta genom att tillvarata snöskoterklubbarnas och dess medlemmars intressen i olika snöskoterfrågor.

SNOFED – Utbildningsorganisationen för förarbevis
SNOFED utformar utbildningar och tar fram utbildningsmaterial som hör till snöskoter och terränghjuling. I de skoterklubbar som bedriver utbildning finns handledare i respektive ämne. Dessa handledare har genomgått handledarutbildning. SNOFED offererar också utbildningar för terränghjuling för de som använder fordonet i sitt yrke. SNOFED bedriver även lärarledd distansutbildning för snöskoter och terränghjuling.

SNOFED – För snöskoterkörning med högre säkerhet och kvalité
SNOFED arbetar med att hitta en eller flera stadigvarande finansieringsmodeller för snöskoterleder. Vi vill också att Sveriges snöskoterleder ska få en enhetlig standard vad avser utformning och skyltning. Välplanerade leder är säkra leder. Vi lever i ett glest befolkat land med stora ytor och vi vill bevara den fria åkningen i områden där restriktioner inte kan motiveras. Renare och snålare snöskotrar vinner både förare och miljön på.

SNOFED – För dialog och delar med sig av kunskapen
SNOFED anlitas ofta som sakkunniga av bl.a. Närings- och Miljödepartementen, Naturvårdsverket, Polismyndigheten och Transportstyrelsen. SNOFED för snöskoteråkarnas talan i Fjällsäkerhetsrådet. Vi ingår också i Nationella Snöskoterrådet samt Issäkerhetsrådet. Vi informerar även företag och privatpersoner, sprider kunskaper om säkerhetstänkande och vilka regler som gäller för snöskoter och terränghjuling.

SNOFED – Av ideell kraft
De många gånger helt ideella krafterna i snöskoterklubbarna är vår styrka. En skoterklubb är ofta den mest självklara och bästa medspelaren när det handlar om att skapa ordning och reda för snöskotertrafiken runt om och i anslutning till en tätort. Klubben är en bra inkörsport och ger en chans att lära känna nya skoterförare att göra rätt redan från början. Kunskap ger förståelse och för alla förare gäller ledorden: ”Inte störa – inte förstöra.”

– Det är härligt att köra snöskoter, men också ansvarsfullt –