Skip to main content

Skoterfrågan för komplex för en nationell lagstiftning?

TERRÄNGKÖRNINGSLAGEN är rätt så gammal och det är ett rimligt antagande att terrängkörningsutredningen kommer att lägga fram förslag som skulle påverka de som kör snöskoter om och när de blir verklighet.

Snöskotern har i flera decennier varit symbol för terrängkörningen och alldeles för ofta också gjorts till symbol för skador som orsakats av barmarksaktiviteter. Detta har gett en ganska onyanserad bild. I grunden är den lagstiftning vi har idag tillräcklig för att undvika mark- och skogsskador. Förutsatt att den följs. Utan det skyddande snötäcket skulle rekreationskörning med skoter vara lika förbjudet som barmarkskörning med terrängfordon har varit i snart 45 år.

Anledningarna till varför någon väljer eller råkar bryta mot lagen kan vara flera. Somliga har aldrig haft något uppsåt att bryta mot den men hamnar i en situation där det faktiskt har hänt. Andra bryter mot lagen av ren okunskap och är inte ens medvetna om att de gjort det. De här två kategorierna av människor går att nå med information respektive kunskap. Den tredje kategorin som misslyckas är de som struntar i vilket och sätter sin egen upplevelse främst. De vet att de bryter mot lagen men struntar i det. Denna grupp är den som skapar mest uppmärksamhet och också den som mest riskerar att orsaka faktiska skador. Denna grupp är svårast att nå och påverka. För dumhet går som bekant inte att lagstifta bort!

Vi i SNOFED anser inte att snöskotern bäst regleras med nationell lagstiftning när trafikintensitet, terrängtyp och tillgängliga arealer varierar så stort inom landet. Det gäller att skapa regler som får en acceptans hos en så stor del av befolkningen som möjligt, oavsett hemvist. Detta är mycket viktigt eftersom övervakningsfrågan är mycket svår och vi inte kan räkna med att ha en polispatrull bakom varje fjällbjörk och torrfura, redo att beivra överträdelser.

Vi tror mera på ett flexiblare sätt att tänka i frågan. Ökade möjligheter till kommunal och lokal bestämmanderätt i snöskoterfrågan skulle förbättra möjligheterna att påverka, styra och utveckla och situationen så som den ser ut på platsen. Och lokalt fattade beslut brukar vara lättare att förklara bakgrunden till på ett sådant sätt som ger den acceptans som krävs för högsta möjliga efterlevandegrad.

Lokalsamhället och inte minst skoterklubbarna har varit en grundbult och det absolut bästa sättet att skapa god skoterkultur. I princip lika länge som terrängkörningslagen har funnits.

/Mikael Johansson/GS