Skip to main content

Årsmöte SNOFED 25/11

Årsmöte

SNOFED håller sitt ordinarie årsmöte måndagen den 25 november, kl. 19:00

Plats

Online via webbplattformen Zoom

Inloggningsuppgifter och instruktioner skickas ut via mail under förmiddagen den 25/11. För att kunna deltaga under årsmötet behövs en dator med en stabil internetuppkoppling på minst ca 5mb/s. En webbkamera och mikrofon via dator eller ett s.k. headset. Om man vill deltaga med fler än en deltagare från föreningen så behöver man inte sitta framför samma dator, utan det går bra att ansluta vi egen dator från exempelvis hemmet.

I anmälan skall det bifogas namn på deltagare, mailadress, mobilnummer samt vilken förening man skall representera.

Anmälan om deltagande skall göras till snofed@snofed.se senast fredag 22 november.