Skip to main content

Pressmeddelande – Renar & Snöskotertrafik

Pressmeddelande 30 mars 2021- Snörik vinter har bidragit till stora påfrestningar för renar varför snöskoterförare uppmanas till stor försiktighet och hänsynstagande

Påskhelgen innebär att många ger sig ut på snöskoter i svenska fjällen och även i Norrlands inland. Många lockas av att uppleva fjällandskapet. Stora snömängder denna vinter i många renskötselområden har inneburit särskilt svåra betesförhållanden där 21 av landets 51 samebyar har erhållit katastrofskadeskydd för att förhindra omfattande död av renar. Snöskoterförare som planerar för körning inför påsken uppmanas därför till särskild försiktighet vid kontakt med renar.

– Många renar är i dålig kondition efter att betesförhållandena har varit besvärliga i vinter på grund av nedisad marklav i kombination med stora snödjup, vilket bidragit till brist på tillgängligt bete. Följden är att vajorna är försvagade när de nu går in i kalvningsperioden som pågår från mitten av april till slutet av maj. Störningar från snöskotrar och människor kan i värsta fall leda till att vajorna förlorar sina kalvar. Därför uppmanar vi alla snöskoterförare att vara försiktiga och visa hänsyn i renbetesområdena, säger Brita Thomasson, Sametingets representant i Nationella Snöskoterrådet.

Att förhindra störning av renar handlar om att planera, både inför och under en snöskotertur. Samebyarna kan bistå med information om det finns renar i just det område där en tur planeras. Kommuner och länsstyrelser kan också tillfälligt avlysa områden där snöskotertrafik då blir förbjuden. Detta kan göras för att skydda rennäringen eller av andra skäl. Information om detta finns på respektive kommuns och länsstyrelses hemsida.

– De enkätstudier som vi genomfört under flera år visar att friåkningstrenden växer bland svenska snöskoterförare. Moderna friåkningsmaskiner ger fantastiska möjligheter, men innebär också ett stort ansvar. En förare rör sig snabbt över stora områden bortom snöskoterlederna. Vi vill bidra till hållbara snöskoterupplevelser i påsk. Därför vill vi ge några råd för att minimera störningar och skydda renarna, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Håll alltid hundar kopplade – lösa och skällande hundar riskerar att stressa och jaga renar.

Observera renspår – finns det renspår är det ett tecken på att det finns renar i närheten. Ytterligare tecken kan vara svarta plastsäckar på snöskoterleden eller spåret.

Vid kontakt, sakta ned – i de flesta fall går renarna av leden eller skoterspåret om snöskotern saktar ned eller stannar. Ibland är det nödvändigt att vänta och ge renarna tid att flytta sig.

Kör med hänsyn i grupp – om det är flera snöskotrar i grupp bör alla utom en stanna. Den kör sedan lugnt en omväg runt renarna och ställer sig sedan på spåret bortom dem. De går då normalt av skoterspåret.

Stressa inte renarna – Motorljud kan stressa. Kör försiktigt och vänta lugnt att renarna går åt sidan. Annars kan renarna gå tillbaka till snöskoterspåret.

Passera renar med god marginal på kalfjället – På kalfjället är det lättare planera eftersom sikten är längre. Utnyttja detta och passera renar med god marginal.

Undvik trånga fjälldalar där renar befinner sig– Trånga fjälldalar kan vara särskilt stressande miljöer för vajor som behöver betesro inför kalvningen.

Läs mer i broschyren Renar och snöskotertrafik.

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79
www.snoskoterradet.se