Skip to main content

Bra Möte med Bucht

SNOFED hade i början av mars ett möte med Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, detta i syfte att diskutera en hållbar utveckling av skoteråkningen, med tonvikt på att finna en långsiktigt fungerande finansieringsmodell för det svenska skoterledssystemet. Det här är en fråga som har funnits med en längre tid och det var nära att vi fick en lösning inför valet 2006. Dessvärre, för oss skoteråkare, så blev det regeringsskifte den gången och skoterfrågan hamnade återigen i skrivbordslådan. Sedan dess så har det sakta men säkert gått framåt och i år så är det ju som bekant valår och möjligheterna att få upp skoterfrågorna på bordet igen är goda. Ministern delar vår uppfattning att det här inte bara är en miljöpolitisk fråga utan även handlar om regional utveckling, infrastruktur och arbetstillfällen. Så mötet med Bucht var en bra uppföljning på vårt möte med Miljö- och Jordbruksutskottet från i fjol. Kanske är året i år då snöskotern hamnar högt upp på den politiska agendan. Vi får all anledning att fortsatt återkomma kring detta under valåret 2018. Frågan kommer med all säkerhet även att beröras i den kommande utredningen av terrängkörningslagen. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet