Skip to main content

Inbjudan till digitalt seminarium om snöskoterleder 28 mars

Nationella Snöskoterrådet bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium den 28 mars kl. 9-12 på temat snöskoterleder, planering och markägaravtal. Målgruppen för seminariet är de som jobbar eller ansvarar för skoterleder, planering och underhåll, ansvarsfrågor och upprättar markägaravtal m.m. Obligatorisk anmälan för deltagande.
Välkomna!