Skip to main content

Hållbar vinterturism

I samband med Skoterns dag 28 oktober lanserade projektet Hållbar skoterturism i Frostviken en ny informationsfilm.
– Filmen berättar på ett enkelt sätt vad som gäller om man vill köra skoter i området utan att störa djur och natur. Vi vill att den ska ge besökarna en ännu bättre upplevelse i Frostviken, säger projektledaren Seija Klingberg. Fotograf: Linus Nilsson

Den 28 oktober var det premiär för en ny informationsfilm som projektet Hållbar skoterturism i Frostviken står bakom. Under vårvintern var filmaren Linus Nilsson på plats i Frostviken för att filma och göra intervjuer med bland annat skoteråkare, företag och markägare i området.

Skapa en bättre upplevelse

Slutresultatet är en cirka sju minuter lång film som på ett enkelt och trevligt sätt förpackat allt besökaren behöver veta för att få en trevlig upplevelse i Frostvikens natur. Filmen lyfter fram både kvaliteten, livsglädjen och det goda samarbetet som bäddar för att skapa Sveriges bästa område för hållbar vinterturism i Frostviksfjällen.
– Vår tanke med filmen är att den ska vara informativ och berätta vad det är som gäller i Frostviken och inom regleringsområdet för snöskoteråkning. Det är det som gör det möjligt för oss att visas i de här fantastiska miljöerna, säger projektledaren Seija Klingberg.

Undertexter på flera språk

Den 28 oktober var två av projektets naturvärdar på Skoterns dag i Östersund och en var i Järpen för att visa filmen. Den går även att se på Youtube, på kommunens webbplats, på frostviksfjallen.se, frostvikensskoterklubb.se, på checkpointen i Jorm och på projektets webbplats som blir klar under november månad. Ett antal exemplar kommer även att finnas på boendeanläggningar runt om i området.
– Vi har valt svenska, norska och engelska undertexter för att filmen ska bli tillgänglig för så många som möjligt. Vi hoppas att den på ett positivt sätt ska bidra till marknadsföringen av området och Frostviksfjällen, säger projektledaren Ola Sundquist.

Hitta rätt verktyg för balans

Kommunalrådet Göran Bergström betonar hur viktigt det är för kommunens besöksnäring att området görs tillgängligt för alla typer av besökare, både de som vill åka en lugn tur på skidor och de som vill friåka med skoter.
– Vi stöttar projektet eftersom det är viktigt att vi kan utveckla en hållbar skoterturism där vi även tar hänsyn till djur- och växtliv. Friåkningen växer, nu gäller det att hitta rätt verktyg för att skapa balans på fjället. Projektet och den här filmen är viktiga delar i det arbetet, säger han.

Mer information
Seija Klingberg, projektledare, 0672-41 67 21
Ola Sundquist, projektledare, 070-668 00 68