Skip to main content

Terrängkörningen i Sverige utreds

SENAST I NOVEMBER 2019 ska utredningens förslag lämnas till Regeringen. Därefter vidtar lagförberedande arbete, remissförfarande
och omröstning i Riksdagen. Från det att förslagen har lagts fram tar det minst ett eller två år innan något av dessa kan bli verklighet. Utredningen gäller all terrängkörning men det är ingen högoddsare att gissa att framtidens skoterkörning får nya spelregler.

Någon motoriserad färdselrätt motsvarande allemansrätten finns inte. Såväl terrängkörningslagen som dito förordning är av äldre datum och vi har många grupper runt oss som tycker att de inte längre fungerar med den terrängkörning som sker idag, inom alla olika användningsområden och med de trafikvolymer som uppstår i besöksintensiva områden. Särskilt när ett fordon är så mångsidigt, lättanvänt och populärt som snöskotern och är.

SNOFED har en plats i expertgruppen och har tidigare under vintern inhämtat våra  medlemsföreningars individuella synpunkter på det arbetsmaterial som vi fick inför expertgruppens möte i Stockholm i slutet av november.

SNOFED anser att lokala problem bäst löses med lokal bestämmanderätt i områden där förändringar kan vara nödvändiga. Det tycker vi är ett mycket bättre verktyg framför en i grunden förändrad nationell lagstiftning för hela landet, när faktiska och upplevda problem kan se så olika ut beroende på vilket geografiskt område som vi utgår från. Vi är hundratusentals skoterförare i Sverige men vi slåss ur ett numerärt underläge i och med att det finns flera tunga aktörer och grupperingar som gärna ser en inskränkt och förändrad färdselrätt med skoter jämfört med de som aktivt arbetar för att bevara och främja den ”fria” körningen enligt nuvarande regelverk. SNOFED:s plats i expertgruppen innebär att vi kan ta våra medlemsföreningars och andra skoterägares synpunkter in i utredningens arbete.

SNOFED planerar nu att under våren 2019 hålla informations- och diskussionsmöten regionalt för att lyssna till våra medlemmars åsikter i frågan. Några konkreta förslag från utredningen finns inte på länge än. Och hur stora vår möjligheter att få utredningsgruppen som helhet att lyssna till våra röster och förhoppningsvis medverka till ett modernare och framförallt flexiblare regelverk framför mera långtgående förändringar är det ännu för tidigt att säga något om. Vi kommer med all säkerhet att återkomma till denna fråga under resans gång.

/Mikael Johansson/GS