Skip to main content

Skoter ❤︎ skogen

Snöskoterförsäljningen ökar i Sverige och med den även en trend kring friåkning utanför uppmärkta leder. Därför drar nu informationssatsningen Skoter ❤︎ skogen igång. Under tre år kommer skogsbranschen tillsammans med Sveriges snöskoterägares riksorganisation, SNOFED, sprida kunskap om hållbar skoterkörning. Kampanjen vill uppmuntra till säker och tillåten körning som inte ger negativa konsekvenser för mark- och skogsvegetation.

  • Vi tror på att förstärka positiva beteenden och skapa en folkrörelse där skoterförare uppmuntrar varandra att göra rätt val ute i naturen, förklarar Elin Swartling, projektledare för Skoter ❤︎ skogen. Det är glädjande att allt fler tar sig ut i skogen och därför behövs mer kunskap om nödvändig utrustning, allemansrätten, var det är tillåtet att köra och hur man beter sig för att undvika att skada annans egendom.
  • Ja, vi hoppas att denna satsning blir en av de bidragande lösningarna till att vi tillsammans minskar markskadorna och ökar möjligheterna till en hållbar skoteråkning för framtiden, säger Mikael Johansson, Generalsekreterare på SNOFED.

Kör inte över framtiden

Skogen är en enormt viktig resurs för Sverige. De plantor som växer idag är aktuella för att bli innovativa och klimatsmarta produkter och har potential att kunna ersätta fossil råvara i framtiden. Men med ökad friåkning ökar också riskerna för skador.

  • Trenden att friåkningen fortsätter att öka märks tydligt, dels via nyförsäljningen av snöskotrar som numera domineras av så kallade Mountain- och Crossovermaskiner. Många efterlyser även möjligheten till mer avancerad friåkning i fjällvärlden med mycket snö och varierande terräng, berättar Mikael Johansson.

När en skoter kör utanför leden riskeras plantor och unga träd att bli överkörda och få toppskotten skadade. Det innebär att trädet måste börja om igen och ett års tillväxt har gått förlorat – med stora ekonomiska kostnader som följd för den drabbade markägaren. Överlever plantan kommer skadan ändå alltid finnas kvar och ge lägre kvalité på timret.

Är du en riktig skoterälskare?

  • skoteralskare.nu och på sociala media ställer vi frågan ”Är du en riktig skoterälskare?” och alla har chansen att ta reda på svaret genom ett enkelt quiz. Alla som klarar kunskapstestet utlovas ett diplom och har dessutom chans att vinna en mössa som passar perfekt under hjälmen, förklarar Elin Swartling.

Kontakt för mer information: Elin Swartling, elin.swartling@norra.se, 073 048 85 93