Skip to main content

PM – Snöskoterturismen ställer om mot hållbarhet

Intresset för att köpa eldrivna snöskotrar är stort bland medlemmarna i Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism, trots att elskotrar ännu inte finns att köpa på marknaden. Det framgår av en enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet har genomfört. Hälften av medlemmarna har också ställt upp mål, eller planerar att göra det, för hur de ska minska de fossila utsläppen i sina verksamheter.

 Snöskoterturismen vill gå före i omställningen mot en hållbar snöskoter. Det handlar nästan uteslutande om små företag men med höga ambitioner. Vi hoppas inspirera fler inom Snöskotersverige att ta samma steg liksom de snöskoterturistföretag som fortfarande väljer att stå utanför samarbetet, säger Joakim Armgren, ordförande för Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST).

I november 2022 genomförde Nationella Snöskoterrådet en enkätundersökning bland medlemmarna i Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism. Enkäten besvarades av 31 företag vilket motsvarar en svarsfrekvens på 54 procent. Bland annat ställdes frågor om eldrivna snöskotrar, buller och bränslereduktion. Hälften av respondenterna ”instämmer helt och hållet” eller ”instämmer” i påståendet: ”Vi kommer att välja eldrivna snöskotrar när de finns tillgängliga att köpa”. När motsvarande fråga ställdes i mars 2022 till 1 500 snöskoterförare var andelen betydligt lägre, en av sju.

– Introduktionen av eldrivna snöskotrar är ett viktigt steg i snöskoterbranschens klimatomställning. Det är uppenbart att snöskoterturismen har en vilja att ta detta steg. Branschens situation är samtidigt annorlunda än t.ex. skidanläggningarnas där laddmöjligheter alltid finns nära. Så är det inte på fjället, ändå vill företagen göra omställningen, säger Per-Olov Wikberg.

Hälften av företagen har även ställt upp mål för att minska sina klimatutsläpp, eller planerar att göra det. Nästan hälften väljer aktivt skotrar som bullrar så lite som möjligt när de ska köpa nytt. Sex av tio väljer modeller som är bränslesnåla när de ska köpa nytt.

Ett viktigt sätt att kvalificera sitt hållbarhetsarbete som snöskoterturistföretag är genom att diplomera sina guider. Nästan hälften svarar att ”alla” eller ”merparten” av deras guider är certifierade. I december certifieras ytterligare en kull snöskoterguider.

Snöskoterturismen har även haft en positiv besöksutveckling under de senaste fem åren. Sex av tio svarar att de haft ”mycket fler gäster” eller ”fler gäster”. Det har även skett en positiv besöksutveckling bland utländska besökare, men något mindre tydlig.

En majoritet av respondenterna hade en negativ besöksutveckling under pandemin. Skillnaderna var samtidigt stora mellan aktörer i Dalarna och Jämtland jämfört med i Norrbotten. De nordligaste delarna av snöskoterturismen påverkades mest negativt.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät i november 2022. 31 av Branschorganisationen för hållbar snöskoterturisms (BOHST) 57 medlemmar besvarade enkäten. Respondenternas företag är verksamma i samtliga fjällän: Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Sex av tio av företagen har som mest tre anställda. Nästan nio av tio företag har varit verksamma inom snöskoterturism i minst sex år.

Bilaga pressmeddelande snöskoterturism 25 jan 2023

För mer information kontakta:
Per-Olov Wikberg, samordnare Nationella Snöskoterrådet
E-post: per-olov.wikberg@naturvardsverket.se
Telefon: 010-698 10 53
Mobil: 076-115 16 79

Joakim Armgren, ordförande för Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST)
E-post: joakim.armgren@gmail.com
Mobil: 070-551 17 79

Andreas Edholm, projektledare för Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST)
E-post: andreas.edholm@jht.se
Mobil: 070-209 02 31