Skip to main content

PM – För säkrare skoterfärder

För säkrare skoterfärder
Många sjöar ligger fortfarande med is och lockar till fina skoterfärder i påsk. Ofta erbjuder frusna sjöar och andra vattendrag den bästa färdvägen.

På våren gäller det att vara extra uppmärksam. Solen står högt och värmer isen på djupet. En is som är hård och stabil på morgonen efter en kall natt kan frampå dagen värmas upp och snabbt förvandlas till en obärig sörja.

På sådan gäller inte de vanliga tumreglerna om hur tjock isen bör vara för att vara säker. En värmeskadad våris kan vara ”hur tjock som helst” utan att för den skull vara bärig. Åker man igenom på en sådan is är det mycket svårt att ta sig upp utan hjälp. Isdubbar gör ingen nytta, det går inte att få fäste i sörjan.

I år kan det vara extra lurigt eftersom snön kom tidigt på tunna isar. Snön isolerar och hindrar isen från att växa till sig. Ytterligare bekymmer är att vi i år har ovanligt höga vattenflöden i strömmande vatten. Risken för underfrätt is är därför större än vanligt.

Innan du ger dig ut:

  • Planera färdvägen, lyssna gärna med ortsbefolkningen om du är osäker.
  • Undvik att köra på okända vattendrag.
  • Undvik mörkerkörning, på okända, ej ruskade överfarter .
  • Kom ihåg att tidigare ”säkra” överfarter snabbt kan försämras, speciellt vid reglerade eller strömmande vattendrag.
  • Kör aldrig ensam och håll ut avstånden mellan snöskotrarna. Har du pulka kopplad, låt kapellet vara öppet.
  • Ha lyset på även dagtid.
  • Bär hjälm och medför ombyteskläder.
  • Isdubbar bärs runt halsen och räddningslina medförs åtkomlig.
  • Om förutsättningarna kräver det, använd extra flythjälp, exempelvis flytplagg/flytunderställ.

Ytterligare information finns på www.issäkerhet.se eller kontakta:

Mikael Johansson, Generalsekreterare Snofed, 0620-68 35 90, mikael.johansson@snofed.se

Jan Insulander, Projektledare Issäkerhetsrådet, 070-594 15 96

Mikael Olausson, Områdesansvarig Säkerhet, Svenska Livräddningssällskapet, 0769-41 14 65, mikael.olausson@sls.a.se

Issäkerhetsrådet vill verka för tryggare vistelser på isar genom information som syftar till ökad iskunskap hos allmänheten. Genom att nyttja de medverkande organisationernas kunskap, resurser och kanaler når vi ut till fler. Därmed ökar vi kunskapen om is och dess möjligheter, samt hur man hanterar risker och olyckor på isen.

Issäkerhetsrådet finansieras av Svenskt Friluftsliv och består av följande organisationer:

Svenska Livräddningssällskapet, Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation(SNOFED), Friluftsfrämjandet, Svenska Sjöräddningssällskapet(SSRS), Skridskonätet, Sportfiskarna, Örnsköldsviks kommun och Stockholm Stad.

Tillsammans driver vi informationssajten issäkerhet.se