Skip to main content

Förbesiktare för skoter

Nu kan ni som medlemsförening i SNOFED få en ”kick-back” från snöskoterförsäkringarna som tecknas via er förening. Detta genom att börja förbesikta åt Gjensidige. Allt ni behöver göra är att utse en eller flera medlemmar som tar på sig uppgiften att utföra besiktningarna och meddela oss detta. En förbesiktning tar endast några minuter. Vill ni veta mer? Kontakta oss på kansliet.