Svara på en enkät om snöskoteråkning

Välkomna att delta i en undersökning som Nationella Snöskoterrådet genomför under vintern 2022 riktad mot snöskoterförare i Sverige. Enkäten sprids genom ett samarbete med snöskotertidningarna Snowmobile och Snowrider.

Syftet är att fånga upp kunskaper och attityder kring ett antal viktiga frågor för att på så vis utveckla Nationella Snöskoterrådets kommunikation och arbetssätt.

Frågorna tar omkring 10 minuter att besvara. Du som svarar är anonym. Resultaten från studien kommer du att kunna läsa om hos medverkande organisationer och media samt på Nationella Snöskoterrådets hemsida.

Klicka här för att komma till enkäten. https://reply.surveygenerator.com/go.aspx…

Sista svarsdatum är: 28 februari 2022