Distansutbildning skoter 11 & 13/4

Sista distanskursen innan påsk. Måndag 11/4 och onsdag 13/4 mellan kl. 18-21:15. Krav på deltagande vid bägge tillfällena.

Minst 4st deltagare för att det skall bli av. Anmälan skickas till skoterutbildning@gmail.com