Skip to main content

1 av 3 skoterförare har varit med om att isen brister

Inför påsken uppmärksammar vi idag snöskoteråkning och issäkerhet och att en av tre snöskoterförare har varit med om incidenter vid körning på isbelagda sjöar enligt vår senaste enkät där drygt 1500 snöskoteråkare deltog.

April och påskhelgen innebär högsäsong för snöskoteråkning

Under april och under påsken väljer många att köra på sjöisarna i fjällen eller efter kust och inland. En ny undersökning från Nationella Snöskoterrådet visar att en av tre snöskoterförare varit med en om incident där isen brustit eller uppvisat tydliga tecken på att brista. Av totalt 57 dödsfall med snöskoter de senaste tio åren har sex drunkningsolyckor inträffat. I Mars och april har flest drunkningsolyckor med snöskoter inträffat. Det är månader då snöskotertrafiken är omfattande och vårisarna, i framför allt april, kan vara riskabla.

– Snöskoterförare bör alltid vara försiktiga så här års, eftersom vårsolen och värme gör att isarna snabbt kan bli sköra. Och som alltid kan sjöisar på vattenregleringsmagasinen vara särskilt svåra att bedöma om de är säkra, säger Per-Olov Wikberg, samordnare vid Nationella Snöskoterrådet.

Motorljud och vibrationer bidrar till att snöskoterförare ofta inte upptäcker isens varningssignaler lika snabbt som skid- och skridskoåkare. En snöskoter kan ta sig långt på svag is på grund av hög hastighet. Det är därför särskilt viktigt att ta reda på vilka isförhållanden som råder, innan man ger sig ut på vårisarna. Flera fjällsäkerhetskommitteér har under de senaste veckorna rapporterat att även om högt belägna sjöisar är oftast är säkra så är flera sjöisar tunnare och svagare än vanligt och manar till vaksamhet.

I en stor enkätundersökning som Nationella Snöskoterrådet genomförde i februari 2022 med mer än 1500 snöskoterförare uppgav var tredje respondent att de varit med om en incident där isen brustit eller hotat att brista. Drygt hälften svarade att de alltid följer leden över isbelagt vatten om det finns en led. Hälften söker information om isläget och svaga partier från personer med god lokalkännedom.

– Det krävs kunskap och respekt vid snöskoterkörning på is. Under påskperioden besöks många sjöar och vattendrag många snöskoterförare som ofta saknar kunskaper om isförhållandena för de områden där de planerar att köra. De bör alltid rådfråga personal på turistbyråer, fjällanläggningar eller andra lokalt boende som kan ge tips på var man kan åka säkert. De lokala fjällsäkerhetskommittéerna är också en viktig källa till kunskap, säger Per-Olov Wikberg.

Här följer några saker att tänka på vid snöskoteråkning på isbelagt vatten:

  • Alla i sällskapet bör ha isdubbar lätt åtkomliga.
  • Isen är ofta extra svag vid sjöarnas utlopp och inlopp, på frusna vattendrag och på reglerade sjöar. Isen är också svagare vid vass, bryggor, broar, uddar, sund och grund.
  • Kör aldrig ensam och håll avstånd mellan snöskotrarna. Låt kapellet vara öppet på eventuella passagerarpulkor.
  • Snöskoterförare som ofta korsar isbelagda vatten bör ha med räddningslina, torrt ombyte och gärna flytoverall eller annat flythjälpmedel.

Om undersökningen: en webbaserad enkätstudie som genomfördes 9–28 februari 2022. Initiativtagare var Nationella Snöskoterrådet i samarbete med Snöskotermagasinen Snowrider och Snowmobile. Enkäten besvarades av 1535 snöskoterförare i hela landet.

(Olycksstatistiken hämtades från Transportstyrelsens olycksdatabas Strada.)