Nu lanseras en ny webbaserad lavinsäkerhetsutbildning

2017-03-02 10:23

Varje vinter omkommer i genomsnitt två till tre svenskar i lavinolyckor i Sverige och utomlands. Allt fler skidåkare, snowboardåkare och snöskoterförare rör sig i lavinfarlig terräng. Flera aktuella undersökningar visar att många har bristfälliga kunskaper om lavinsäkerhet. Som ett led i utvecklingen av det svenska lavinsäkerhetsarbetet lanserar Naturvårdsverket i samverkan med flera aktörer en ny grundläggande webbutbildning: SVELAV Intro. Foto/Hans Wärdell

– Att vara förberedd och att förstå hur man fattar säkra beslut är grunden i ett sunt beteende i lavinterräng. Med SVELAV Intro tar vi ett viktigt steg i lavinsäkerhetsarbetet genom att erbjuda en grundläggande utbildning, säger Per-Olov Wikberg, samordnare för lavinsäkerhetsarbetet på Naturvårdsverket.

 

Den nya webbaserade utbildningen är kostnadsfri och öppen för alla att ta del av, och bygger på ett läsmaterial som kompletteras med kunskapstester. Utbildningen går igenom hur laviner uppkommer, vad som minskar riskerna för en lavinolycka, var man kan söka information om lavinfara och hur lavinsäkerhetsutrustning ser ut och fungerar. En viktig del är också att motivera den som har gjort utbildningen att vilja skaffa sig mer kunskap.

 

– Förra vintern lanserades det nationella lavinprognosprogrammet som ett viktigt stöd för den som rör sig i lavinterräng. SVELAV Intro ger en grund för att väcka en förståelse för lavinsäkerhet och intresse för fortsatta lavinutbildningar, säger Per-Olov Wikberg.

 

Under många år har det funnits olika slags lavinutbildningar i Sverige. Dessa har ofta varit parallella och skilt sig åt i innehåll, vilket skapat risk för missförstånd och det har varit svårt att jämföra olika utbildningars status. Behovet av en enhetlig standard har växt fram under flera år. Branschens aktörer har nu därför tillsammans utvecklat den nationella utbildningsnormen SVELAV, under Naturvårdsverkets ledning.

 

Mer information om SVELAV - Sveriges Lavinutbildningar:


SVELAV – Sveriges Lavinutbildningar, är en nationell utbildningsnorm för svenska lavinutbildningar som har tagits fram av Naturvårdsverket i samverkan med Polisen, Fjällräddningen, Försvarsmakten, Svenska Bergsguiders Organisation, Svenska Skidanläggningars organisation (SLAO), Svenska Klätterförbundet, Fjälledareorganisationen, Friluftsfrämjandet, Luleå tekniska universitet och aktiva lavininstruktörer.

 

SVELAV:s utbildningar har tre grenar med flera utbildningssteg inom varje; friåkningsutbildningar som främst vänder sig till allmänheten, professionella utbildningar samt specifika lavinräddningsutbildningar. SVELAV arrangerar inte utbildningar i egen regi, utan de genomförs av instruktörer som uppfyller behörighetskraven. Instruktörerna kan arbeta i eget namn eller vara anslutna till en myndighet, organisation eller företag. Naturvårdsverket är samordningsansvarig för SVELAV, vilket innebär att Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för utbildningssystemet.

 

Läs mer om utbildningarna på: svelav.se

 

För mer information kontakta:

Per-Olov Wikberg, samordnare för lavinsäkerhetsarbetet vid Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 10 53, mobil: 076-115 16 79, e-post: 
per-olov.wikberg@naturvardsverket.se

 

Malin Modh, presschef (vikarerande), Naturvårdsverket, tel: 010-698 1300,
e-post: malin.modh@naturvardsverket.se

rollup_snofed

Sökfunktion