Förarbevis moped klass II

-- Moped klass II.jpg

Förarbevis för moped klass II

 

Här kan du läsa om kraven som ställs på den som kör moped. Du får också information om utbildningen, provet och förarbeviset.

Obs! Från och med den 1 oktober 2009 krävs det körkort för att få köra moped klass I och förarbevis för att få köra moped klass II.

 

Foto: Kristina Jansson, NTF FyrBoDal

Frågor och svar om körkort för moped klass I

Mopeder delas in i två klasser: moped klass I och moped klass II.

 

Moped klass I, den så kallade EU-mopeden, är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och för att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfärdat före den 1 oktober 2009), eller förarbevis för moped klass I (körkort behörighet AM från den 1 oktober 2009).

 

Moped klass II är konstruerad för en hastighet av högst 25 km/tim med en motor vars effekt inte överstiger 1 kilowatt. Det krävs inget körkort eller förarbevis för att köra en sådan om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009. Blir du 15 år efter den 30 september 2009 krävs det att du minst har ett förarbevis (för moped klass II).

 

Krav på föraren

För att få ett förarbevis för moped klass II måste du vara minst 15 år och ha genomgått en särskild utbildning och godkänts vid ett kunskapsprov.

Om du har fyllt 15 år före den 1 oktober 2009 behöver du inget förarbevis för moped klass II. De "gamla" nationellt godkända mopederna, som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/timme, tillhör klass II.

 

Utbildning och prov för moped klass II

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, men det avslutande provet är enbart teoretiskt. De områden som tas upp under utbildningen är fordonskännedom, trafikregler, trafikens förrädiska situationer och människans begränsade förmåga. I utbildningen ingår också manöverträning och praktisk tillämpning. 

 

Kunskapsprovet omfattar 25-35 frågor om fordonet, regler, människan, risker och miljön. Du måste ha rätt på minst 80 procent av frågorna för att bli godkänd.
Du måste ha fyllt 15 år för att få göra provet.

 

Utbildning och prov anordnas bland annat av trafikskolor, motororganisationer, studieförbund och frivilligorganisationer. Utbildare och provförrättare måste godkännas av Transportstyrelsen.

 

Förarbeviset

För att få ett förarbevis måste du ha ett godkänt kunskapsprov. När du klarat provet skickar du in din ansökan om förarbevis till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro. Transportstyrelsen skickar sedan ut ett inbetalningskort när din ansökan har kommit in.

 

-- Förarbevis nytt.jpg

                          Så här ser det nya förarbeviset ut.

 

Blanketten för ansökan om förarbevis får du av provförrättaren när du blivit godkänd. Enbart provförrättare som godkänts av Transportstyrelsen har tillgång till blanketterna.

När din ansökan blivit registrerad och avgiften är betald startar tillverkningen av ditt förarbevis, som är ett plastkort utan foto och namnteckning. Du kan räkna med att tillverkning och postutskick tar cirka fem arbetsdagar.

 

Om du redan äger en moped när du får ditt förarbevis, blir du också ansvarig för att ha en trafikförsäkring. Kontakta därför ditt försäkringsbolag i god tid.

 

När får jag börja köra?

Du får börja köra moped klass II när din ansökan, avgift och ditt bevis om godkänt kunskapsprov blivit registrerat hos Transportstyrelsen.

 

-- 200KOR~1.JPGVad kostar förarbeviset?

Avgiften för förarbeviset är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen. När den inskickade ansökan godkänts, skickar Transportstyrelsen ett inbetalningskort.

 

Läs mer: Köra moped (Pdf)

 

Källa: Körkortsportalen

 

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader

i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

 

rollup_snofed

Sökfunktion