Förarbevis terränghjuling

-- atv_offroading_mt_terrain.jpg

Förarbevis för terränghjuling

 

Från och med 1 oktober 2009 införs ett separat förarbevis för terränghjuling som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra terränghjuling om du har:


• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000
• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.

För att få ett förarbevis för terränghjuling krävs att du har:


• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning hos en behörig utbildare*
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare*.

 

(* Endast den som fått tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och anordna prov för  förarbevis.)

 

Utbildning och prov

I utbildningen ska ingå både teoretiska och praktiska moment. Det kan även finnas en möjlighet att övningsköra. Du får övningsköra endast under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra terränghjuling ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

För att du ska kunna köra så fort som möjligt efter godkänt kunskapsprov delar/skickar provförättaren även ut ett "bevis om förarbevis" - ett dokument som intygar att du har rätt att köra terränghjuling i väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betald tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

 

-- Polisbil.pngFörarbevis kan återkallas

Från och med 1 oktober 2009 kommer förarbevis att kunna bli föremål för varning och återkallelse, om man gjort sig skyldig till trafikbrott. De nya reglerna omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter.

 

Utbyte av gamla förarbevis

Om du har förarbevis för terrängskoter som utfärdats under tiden 2000 - 2009 kommer det även i fortsättningen att vara giltigt, men behöver bytas ut och ersättas med ett nytt förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Detta utbyte ska ske senast under 2012.

Utbyte av förarbevis av tekniska skäl inte är möjligt i dagsläget. Detsamma gäller möjligheten att förlustanmäla eller förnya ditt förarbevis.  Vi beklagar detta och arbetar på att lösa problemet. Om du förlorat eller av annan anledning behöver förnya ditt förarbevis bör du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771 - 81 81 81.

Om du har ett äldre frivilligt förarbevis för terränghjuling kan du ansöka om att få byta ut det mot ett förarbevis för terränghjuling av den nya typen. Detta gäller dock bara om det gamla beviset har utfärdats före den 1 januari 2000 av STHR (Sveriges terränghjulingutbildares riksorganisation). Blankett för utbyte finns hos Transportstyrelsen, 701 88 Örebro, telefon 0771-81 81 81. Ansökan om utbyte ska göras före utgången av år 2010.

 

-- 200KOR~1.JPGVad kostar förarbeviset?

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

 

Läs mer: Köra terränghjuling (Pdf)

 

Läs mer: Fakta om fyrhjulingar (Pdf)

 

Källa: Körkortsportalen

 

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader

i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

 

rollup_snofed

Sökfunktion