Kursanmälan

Jag/vi kommer att starta en förarbevisutbildning i SNOFED:s regi, för snöskoter/terränghjuling/moped klass II och vill lämna följande kursanmälan. 

 

OBS! Från och med säsongen 2014-2015 sker all betalning av examinationsavgift mot faktura med 10 dagars betalning. Fyll i nedanstående formulär vid kusranmälan.

 

* = Obligatorisk uppgift

Skoterklubb
Studieförbund
Studiehandledare**
Examinator
Telefon**
Snöskoter
Terränghjuling
Moped klass II
Utb-startar**
Utb-avslutas
ÅÅMMDD
Examination
ÅÅMMDD
Utb-plats
Veckodag/dagar
Starttid
Antal elever**
E-postadress**
Uppgiftslämnare**
Fakturamärkning**
Fakturaadress**
Skriv in bokstäverna som du ser i bilden*
Captcha test

rollup_snofed

Sökfunktion