Förarbevis snöskoter

-- Förarbevismärke

Förarbevis för snöskoter

 

Se var det planeras förarbevisutbildningar

 

1 oktober 2009 införs ett separat förarbevis för snöskoter som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra snöskoter om du har:


• Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.
• Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000. (Från och med 1 oktober 2009 ger sådant körkort eller traktorkort, till skillnad mot tidigare, också fortsatt rätt att köra snöskoter även om körkortet eller traktorkortet varit återkallat.) Förarbevis utfärdade före den 1 oktober 2009


Speciella regler gäller vid så kallad skotersafari. Läs mer om skotersafari nedan.


-- Skoter lössnö.jpgFör att få ett förarbevis för snöskoter krävs att du har:


• Fyllt 16 år
• Gått en utbildning hos en behörig utbildare*
• Genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare*.

 

(* Endast den som fått tillstånd av Transportstyrelsen får utbilda och anordna prov för  förarbevis.)

 

Utbildning och prov

I utbildningen ska ingå både teoretiska och praktiska moment. Det är tillåtet men inte obligatoriskt att övningsköra men övningskörning får  endast ske under uppsikt av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten. För att få övningsköra snöskoter ska du vara 15 år och 9 månader eller äldre.

För att få avlägga kunskapsprovet ska du ha fyllt 16 år och ha genomgått utbildningen. När du avlagt ett godkänt kunskapsprov kommer anordnaren av provet att rapportera detta till Transportstyrelsen, som då skickar hem en ansökningsblankett till dig för utfärdande av förarbeviset.

 

Om du haft ett körkort, körkortstillstånd eller förarbevis, som blivit återkallat med stöd av körkortslagen*, och har en spärrtid som fortfarande löper,  får du inte avlägga kunskapsprov. Detsamma gäller för dig som har gjort dig skyldig till rattfylleri och fått ditt körkort villkorligt återkallat under en tvåårig villkorsperiod. Kunskapsprov får inte avläggas under den tid som ditt körkortsinnehav är förenat med kravet om alkolås.

 

*(SFS 1998:488) 5 kap 3§ p 1-4


För att du ska kunna köra så fort som möjligt efter godkänt kunskapsprov delar/skickar provförättaren även ut ett "bevis om förarbevis" - ett dokument som intygar att du har rätt att köra snöskoter i väntan på att det riktiga förarbeviset (plastkortet) är tillverkat. Bevis om förarbevis är giltigt i ett år och innan dess måste du ha skickat in din ansökningsblankett samt betald tillverkningsavgiften för att behålla din behörighet.

Förarbeviset är ljusgrönt till färgen och innehåller sedan 1 oktober 2009 fotografi och namnteckning av innehavaren.

 

-- Polisbil.pngFörarbevis kan återkallas

Om du gör dig skyldig till trafikbrott kan du efter 1 oktober 2009 bli meddelad en varning och få dit förarbevis återkallat. Dessa nya regler omfattar också tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. Det är dock bara trafikbrott som begåtts efter 30 september 2009 som kan ligga till grund för varning eller återkallelse av förarbeviset.

 

Utbyte av gamla förarbevis

Om du har förarbevis för terrängskoter som utfärdats under tiden 2000 - 2009 kommer det även i fortsättningen att vara giltigt, men måste bytas ut och till ett nytt förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Detta utbyte ska ske senast under 2012. Transportstyrelsen kommer att skicka ut ansökningshandlingar till alla som idag har ett förarbevis för terrängskoter.

Om du har ett äldre frivilligt förarbevis för snöskoter kan du ansöka om att få byta ut det mot ett förarbevis för snöskoter av den nya typen. Detta gäller dock bara om det gamla beviset har utfärdats före den 1 januari 2000 av SNÖFO/SNOFED (Sveriges Snöfordonleverantörer/Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation). Blankett för utbyte finns hos Transportstyrelsen, 701 88 Örebro, telefon 0771-81 81 81. Ansökan om utbyte måste ske före utgången av år 2010.

Om du förlorat eller av annan anledning behöver förnya ditt förarbevis bör du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.


-- 200KOR~1.JPGVad kostar förarbeviset?

Avgiften för utfärdande av ett nytt förarbevis är 120 kronor. Fr.o.m 2010-01-01 höjs den avgiften till 150 kronor. Avgiften betalas till Transportstyrelsen.

Läs mer >>

 

Undantag vid skotersafari

Du som har körkort eller traktorkort utfärdat från och med 1 januari 2000 får köra snöskoter inom organiserad turistverksamhet om färden sker:


• I en grupp på högst tio personer
• Under ledning av en person som har förarbevis
• Längs en sträcka som ledaren har bestämt i förväg.

Observera att också en innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om han eller hon inte fyllt

16 år.

 

Olika fordonsbegrepp

Vad innebär begreppen snöskoter och terrängskoter?

Läs mer på Transportstyrelsen

 

 

Läs mer: Köra snöskoter (Pdf)

 

Källa: Körkortsportalen

 

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader

i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

 

rollup_snofed

Sökfunktion