Lagar & Förordningar

 -- Lagbok

 

Nedan finns en sammanställning för några av de viktigaste lagarna och förordningarna som är kopplade till bl.a. fordonet snöskoter.

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

 

Angående mängden bränsle (farligt gods) man som privatperson får transportera med sig.

 

 

-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk

-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk-- Jeepdunk

 

Utdrag ur MSBFS 2009:2 (gäller fr.o.m. 090216)

 

1.1.3 Undantag

1.1.3.1 Undantag som har samband med hur transporten genomförs

Bestämmelserna i ADR/ADR-S gäller inte för:

(a) transport av farligt gods som privatpersoner utför, om detta gods är förpackat för

detaljhandelsförsäljning och är avsett för personligt bruk eller hushållsbruk eller

för sport och fritid, under förutsättning att åtgärder vidtas som förhindrar att

innehållet kommer ut under normala transportförhållanden. När sådant gods

utgörs av brandfarliga vätskor som transporteras i återfyllningsbara behållare,

fyllda av eller åt privatpersoner, får mängden inte överstiga 60 l per behållare och

totalmängden inte överstiga 240 l per transportenhet. Farligt gods i IBC-behållare,

storförpackningar eller tankar betraktas inte som förpackat för

detaljhandelsförsäljning.

 

Källa: Räddningsverket

rollup_snofed

Sökfunktion